Мейірбике саласындағы көшбасшылық

2.4. жұмыс пакеті. Мейірбике саласындағы көшбасшылықты жаңғырту.

Негізгі міндет:
университеттер мен денсаулық сақтау мекемелерінің ынтымақтастығы арқылы денсаулық сақтаудың өтпелі кезеңінде мейірбикелік басшылықтың және басқарудың әлеуетін және жүйесiн дамытуға жәрдемдесу.

Мақсаты:

денсаулық сақтаудың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында жоғары оқу орындары мен денсаулық сақтау мекемелерінің ынтымақтастығы арқылы денсаулық сақтаудың өтпелі кезеңінде мейірбикелік басшылықтың және басқару жүйесінің әлеуетін және жүйесін дамытуға жәрдемдесу.

Жұмыс пакетінің мақсаты - медбикелер басшыларының көшбасшылық қабілеттерін және басқарушылық дағдыларын қалыптастыру, денсаулық сақтау ұйымдарының өзгерістерін үйрету, оқыту материалдарын және көшбасшылық құралдарын дамыту.

Белсенділік

Нәтижелері

  1. Мейірбике ісіндегі менеджмент туралы есеп
  2. Әлеуетті арттыру және мейірбике ісінде көшбасшылыққа оқыту үшін материалдар
  3. Құрылымдық өзгерістерді қолдау және бас және аға мейіргерлердің құзыреттерін дамыту үшін қажетті кадрлар даярлау бойынша медициналық жоғары оқу орындарына арналған ұсынымдар туралы есеп
  4. Көшбасшы медбикелердің ұлттық желісі

Әсер етуі